Công ty TNHH Luật Minh Hải được thành lập theo quy định của Luật Luật Sư và các văn bản hướng dẫn thi hành của Luật Luật Sư. Dưới sự cấp phép và quản lý trực tiếp của Sở Tư Pháp Thành phố Hà Nội và Đoàn Luật sư thành Phố Hà Nội. Tại chi nhánh TP Hồ Chí Minh là do Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép và quản lý.

 

Các hình ảnh văn bản pháp lý trên Luật Minh Hải công bố để các thông tin được minh bạch và thống nhất theo mong muốn của quý khách hàng và đối tác tại Luật Minh Hải. Mọi hành vi sử dụng nội dung, cắt, tẩy, sao chép các hình ảnh trên đều chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Trân trọng và thông tin đến quý khách hàng!